| Начало | Ислям | Коран | Хадиси | Дуа (Молитви) | Аудио | Ел. Книги | За нас | Линкове | Програми | Sitemap |
 

Всичко за месец рамадан и
ислямските пости

Ислямските пости (саум)

Периодът на говеене

Кой трябва да пости?

Освобождаване от пост

Общи препоръки по време на постите

25 въпроса за постенето през месец рамадан

Ислямски молитви: - Рамадан и Пост

Сунна частите на поста (Sunan As-Siyâm)

Астрономическото изчисление относно започването и прекратяването на поста през месец рамадан


 
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния! Хвала на Аллах ­ Господа на световете, Всемилостивия, Милосърдния, Владетеля на Съдния ден! Само на Теб служим и Теб за подкрепа зовем. Насочи ни по правия път, пътя на тези, които си дарил с благодат, а не на [тези], над които тегне гняв, нито на заблудените!
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния! Хвала на Аллах ­ Господа на световете, Всемилостивия, Милосърдния, Владетеля на Съдния ден! Само на Теб служим и Теб за подкрепа зовем. Насочи ни по правия път, пътя на тези, които си дарил с благодат, а не на [тези], над които тегне гняв, нито на заблудените!